Zgoda kierownika podmiotu na przeprowadzenie badania

Zgoda kierownika podmiotu, w którym jest planowane przeprowadzanie badania, to zgoda:

  • Dyrektora szpitala – w przypadku badań prowadzonych w jednostkach klinicznych (UWAGA! nie jest wystarczająca zgoda Kierownika Kliniki itp.)
  • Pełnomocnika Prorektora UJ ds. nauki i współpracy międzynarodowej – w przypadku badań prowadzonych w jednostkach nie-klinicznych UJ CM (UWAGA! nie jest wystarczająca zgoda Kierownika Katedry itp.)
  • Prorektora UJ ds. badań naukowych – w przypadku badań prowadzonych w jednostkach UJ 

Komplet dokumentów można złożyć za pośrednictwem przypisanego do Państwa jednostki Koordynatora lub bezpośrednio w szpitalu.Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna

Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Św. Jana Pawła II w Krakowie

Inne podmioty  lecznicze

Jednostki teoretyczne UJ CM