Jakie badania PODLEGAJĄ ocenie Komisji Bioetycznej UJ?

Akceptacji Komisji Bioetycznej UJ wymagają wszystkie prowadzone przez doktorantów i pracowników UJ CM badania prowadzone w formie:

  1. eksperymentu medycznego (badawczego lub leczniczego), o którym mowa w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,
  2. eksperymentu medycznego o charakterze badania materiału biologicznego, w tym wszelkie badania genetyczne, badania wykorzystujące uprzednio pobrane próbki lub komórki macierzyste.
  3. eksperymentu medycznego o charakterze badania klinicznego produktu leczniczego (komercyjnego lub niekomercyjnego), o którym mowa w ustawie prawo farmaceutyczne,
  4. eksperymentu medycznego o charakterze badania klinicznego wyrobu medycznego (komercyjnego lub niekomercyjnego), o którym mowa w ustawie o wyrobach medycznych.

Eksperyment medyczny może być przeprowadzony wyłącznie po wyrażeniu pozytywnej opinii o projekcie przez niezależną komisję bioetyczną.


[PRZEJDŹ DO: składanie wniosku]