Wniosek do Komisji (nowe badanie)

Wniosek  składa się do Biura Komisji Bioetycznej w wersji elektronicznej (LINK).

Zgodnie z Komunikatem nr 30 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 20 grudnia 2023 roku, uprzejmie informujemy, że od  dnia 1 stycznia 2024 r. wnioski składane w wersji papierowej nie będą akceptowane. 

Przypominamy, że pracownicy UJ CM nie mogą występować o opinię do innych komisji bioetycznych niż Komisja Bioetyczna UJ
(Komunikat nr 13 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 27.04.2023 roku w sprawie: uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi).

Za pomocą ww. systemu należy składać jedynie wnioski dotyczące eksperymentów medycznych. Wnioski dotyczące badań niebędących eksperymentami należy składać  do Komisji  ds. Etyki Badań Naukowych ( LINK)

UWAGA

Wnioski  sponsorowane dotyczące badań klinicznych wyrobów medycznych oraz poprawki dotyczące badań klinicznych produktów leczniczych nadal należy składać w wersji papierowej. Zakres dokumentacji zgodnie z obowiązującym prawem.  


Eksperyment medyczny
niesponsorowany
Eksperyment medyczny
sponsorowany
Badanie kliniczne
produktu leczniczego
Badanie kliniczne
wyrobu medycznego