Wniosek do Komisji (zmiana warunków)

Przypominamy, że obowiązkiem badacza jest:

  • Prowadzenie badania zgodnie z uzyskaną opinią Komisji Bioetycznej,
  • Zgłaszanie Komisji wszelkich zmian mogących mieć wpływ na przebieg badania

Procedura zgłaszania istotnych zmian w badaniu, które uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ:

  1. Warunkiem skierowania pod obrady Komisji poprawki zgłoszonej przez Wnioskodawcę jest przedłożenie częściowego sprawozdania z przebiegu badania.
  2. Należy wypełnić dokument „Zgłoszenie poprawki”;
  3. Dołączyć załączniki z naniesionymi proponowanymi zmianami (jeżeli zmienia się metodyka badania to niezbędne jest uaktualnienie protokołu badania oraz innych dokumentów np. Informacji dla uczestnika, jeżeli proponowane zmiany dotyczą postępowania z uczestnikiem. Zgłoszona poprawka jest rozpatrywana analogicznie do wniosku).

Zgłoszenie poprawki – do rozpatrzenia przez Komisję – tylko do wiadomości Komisji