Wniosek do Komisji o zmianę warunków prowadzenia badania

Procedura zgłaszania  zmiany warunków prowadzenia badania, które uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej UJ:

  1. Należy wypełnić formularz „Zgłoszenie poprawki” (wzór poniżej) oraz złożyć w wersji papierowej do Biura KB UJ.
  2. Warunkiem skierowania pod obrady Komisji poprawki zgłoszonej przez Wnioskodawcę jest przedłożenie częściowego sprawozdania z przebiegu badania (wzór w zakładce sprawozdaj badanie)
  3. Do zgłoszenia poprawki należy dołączyć tylko te załączniki, których zmiana dotyczy. Wprowadzone zmiany należy zaznaczyć pogrubioną czcionką. 
  4. W przypadku konieczności przedłużenia prowadzenia eksperymentów medycznych wnioskodawca zobowiązany jest do zgłoszenia poprawki przed wygaśnięciem pozytywnej opinii KB UJ. (Uchwała nr 1 z dnia 17.04.2024 r. –  dostępna poniżej).

Zgłoszenie poprawki – do rozpatrzenia przez Komisję – tylko do wiadomości Komisji

Uchwała nr 1/2024  Komisji Bioetycznej UJ z dnia 17.04.2024 r. w sprawie zasad przedłużania prowadzenia eksperymentów medycznych