OC – FAQ

Jaki jest możliwie najszybszy termin wystawienia polisy OC?
Ubezpieczyciel ma 21 dni na przygotowanie polisy OC, dlatego należy uwzględnić ten czas planując datę rozpoczęcia badania. 


Mój projekt nie ma zapewnionego żadnego źródła finansowania, z jakich funduszy mogę zapłacić za polisę?
W takiej sytuacji można zwrócić się do kierownika jednostki z prośbą o opłacenie polisy z tzw. rezerwy jednostki. Innym rozwiązaniem jest zwrócenie się do Dziekana z prośbą o zapewnienie środków z tzw. rezerwy dziekańskiej. 


Jak wygląda postępowanie o zapewnienie środków na pokrycie polisy OC z tzw. rezerwy dziekańskiej ?
W przypadku gdy badacz nie ma innej możliwości niż skorzystanie z rezerwy dziekańskiej, pracownik dedykowany do obsługi polis przeprowadza proces potwierdzenia możliwości finansowania polisy z rezerwy dziekańskiej. Do Dziekana właściwego Wydziału kierowana jest indywidualna prośba Badacza.


Kto zajmuję się sklasyfikowaniem typu eksperymentu medycznego?
O tym czy eksperyment medyczny jest eksperymentem badawczym, czy też leczniczym z ingerencją/bez ingerencji w tkankę ludzką ostatecznie decyduje Komisja Bioetyczna UJ – w oparciu o dane i dokumentację przekazaną przez badacza.