Jak określić z którym rodzajem eksperymentu mamy do czynienia?

Eksperyment leczniczy – cechy charakterystyczne:

 • definicja: wprowadzenie nowych albo tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby chorej  – musi być nowatorski!
 • cel: leczniczy
 • korzyść: indywidualna, bezpośrednia (poprawa obecnej sytuacji chorego)
 • uczestnik: osoba chora
 • warunki udziału uczestnika: gdy dotychczas stosowane metody nie są skuteczne albo jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca [brak postępowania alternatywnego]
 • kierujący badaniem: lekarz ze specjalizacją

Eksperyment badawczy – cechy charakterystyczne:

 • definicja: ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej
 • cel: badawczy
 • korzyść: populacyjna, pośrednia (poprawa przyszłej sytuacji populacji)
 • uczestnik: osoba chora lub zdrowa
 • warunki udziału uczestnika: gdy uczestnictwo nie jest związane z ryzykiem albo ryzyko jest minimalne i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów 
 • kierujący badaniem: lekarz ze specjalizacją
 • źródło materiału biologicznego: materiał pobrany w ramach badania

Badanie materiału biologicznego – cechy charakterystyczne:
(badanie materiału biologicznego jest podtypem eksperymentu badawczego)

 • definicja: przeprowadzenie badań materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby dla celów naukowych
 • cel: badawczy
 • korzyść: populacyjna, pośrednia (poprawa przyszłej sytuacji populacji)
 • uczestnik: brak
 • kierujący badaniem: lekarz lub osoba niebędąca lekarzem
 • źródło materiału biologicznego: materiał pobrany poza badaniem