Jakie badania NIE PODLEGAJĄ ocenie Komisji Bioetycznej UJ?

Ocenie Komisji nie podlegają badania niestanowiące eksperymentów medycznych:

 1. badania biochemiczne, farmaceutyczne itp., prowadzone bez wykorzystania materiału pochodzącego od pacjentów
 2. badania linii komórkowych pozyskanych ze źródeł komercyjnych
 3. badania krwi pozyskanej ze stacji krwiodawstwa
 4. badania z użyciem materiału biologicznego stanowiące rutynowe testy diagnostyczne
 5. badania z użyciem materiału biologicznego w celu kalibracji instrumentów diagnostycznych / walidacji testów diagnostycznych
 6. badania z użyciem materiału biologicznego pobranego od osób zmarłych
 7. badania na fantomach, symulatorach itp.
 8. badania ankietowe, kwestionariuszowe
 9. badania dokumentacji medycznej, retrospektywne
 10. badania epidemiologiczne
 11. badania obserwacyjne

[PRZEJDŹ DO: składanie wniosku]