Komisja Bioetyczna UJ

W związku z panującą sytuacją epidemiczną i koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków pracy uprzejmie informuję, że Biuro Komisji Bioetycznej UJ ogranicza bezpośrednią obsługę. Wszelką korespondencję w wersji papierowej kierowaną do Komisji Bioetycznej UJ należy pozostawić na portierni w budynku przy ul. Grzegórzeckiej 20. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy (12 433 27 39, 12 433 27 43, kbet@cm-uj.krakow.pl)

Z wyrazami szacunku,
Biuro Komisji Bioetycznej UJ

 

W dniu 8 kwietnia zostało podpisane Zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu działania Komisji Bioetycznej UJ w okresie epidemii SARS-CoV-2. Określa ono zasady funkcjonowania Komisji w tym okresie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią.

Adres:

ul. Grzegórzecka 20, II piętro, pok. 209, 210
31-531 Kraków

Godziny pracy:

7.30 – 15.30

Kontakt:

tel.:  12 433 27 39 (pok. 209), 12 433 27 43 (pok. 210)
e-mail: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl

Wielkość fontu
Kontrast