Poszczególne typy badań medycznych prowadzone są w różnych reżimach prawnych i organizacyjnych, różnią się także wymogami dotyczącymi dokumentacji.  Przed złożeniem wniosku do Komisji Bioetycznej UJ prosimy o uważną diagnozę typu Państwa badania i postępowanie zgodnie z zaleceniami dla danego typu badań. Państwa decyzja zostanie zweryfikowana przez Komisję Bioetyczną UJ, a nieprawidłowe określenie rodzaju badania może skutkować negatywną opinią Komisji.

Przypominamy, że prowadzenie badania bez wymaganej prawem opinii stanowi naruszenie przepisów i może skutkować odpowiedzialnością karną lub zawodową.