Poszczególne typy badań medycznych prowadzone są w różnych reżimach prawnych i organizacyjnych, różnią się także wymogami dotyczącymi dokumentacji.  Przed złożeniem wniosku do Komisji Bioetycznej UJ prosimy o uważną diagnozę typu Państwa badania i postępowanie zgodnie z zaleceniami dla danego typu badań. Państwa decyzja zostanie zweryfikowana przez Komisję Bioetyczną UJ, a nieprawidłowe określenie rodzaju badania może skutkować negatywną opinią Komisji. Przypominamy, że prowadzenie badania bez wymaganej prawem opinii stanowi naruszenie przepisów i może skutkować odpowiedzialnością karną lub zawodową.

Akceptacji Komisji Bioetycznej UJ wymagają wszystkie prowadzone przez doktorantów i pracowników UJ CM badania prowadzone w formie:

 1. eksperymentu medycznego, o którym mowa w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty*
  1. leczniczego
  2. badawczego (z częścią niemedyczną / bez części niemedycznej)
  3. badania materiału biologicznego, w tym genetycznego (z częścią medyczną / bez części medycznej)**
 2. badania klinicznego (szczególny rodzaj eksperymentu medycznego)***
  1. produktu leczniczego (komercyjnego lub niekomercyjnego),
  2. wyrobu medycznego (komercyjnego lub niekomercyjnego),

W przypadku eksperymentów medycznych:

 • leczniczych i badawczych, z wyjątkiem analiz materiału biologicznego, Komisja wydaje opinię wyłącznie na nazwisko lekarza / lekarza dentysty (ze specjalizacją),
 • stanowiących analizę materiału biologicznego, w tym genetycznego, pobranego od osoby do celów naukowych ( w ramach eksperymentu medycznego), możliwe jest wydanie opinii na nazwisko osoby niebędącej lekarzem / lekarzem dentystą, lekarza bez specjalizacji, rezydenta itd.

Ponadto, planowane badanie może przebiegać w formie****:

  1. badania sponsorowanego (finansowanego przez podmiot inny niż Uczelnia)
  2. badania niesponsorowanego

* [Sprawdź czy badanie ma charakter eksperymentu medycznego | Określ rodzaj eksperymentu medycznego]
** [Zakwalifikuj badanie materiału biologicznego]
*** [Sprawdź czy badanie ma charakter badania klinicznego | Określ rodzaj badania klinicznego]
**** [Określ czy badanie ma charakter sponsorowany]