Oświadczenie o realizacji projektu w ramach prac badawczych UJ/UJ CM

Bardzo istotną informacją, którą Wnioskodawca przekazuje Komisji Bioetycznej wraz z wnioskiem jest określenie podmiotu, który prowadzi badanie i odpowiada za nie. Podmiotem takim może być  UJ / UJ CM, inna uczelnia lub instytucja naukowa, lub podmiot komercyjny. Zgłaszane do oceny Komisji Bioetycznej UJ badania mogą zatem mieć charakter:

  • nie-sponsorowany (badania prowadzone przez UJ / UJ CM w ramach działalności Uczelni)
  • sponsorowany (badania prowadzone przez inne instytucje/podmioty, z udziałem pracowników UJ / UJ CM)

SPRAWDŹ: Jak określić czy badanie ma charakter sponsorowany?


W przypadku badań nie-sponsorowanych, Wnioskodawca przedstawia Oświadczenie o realizacji projektu w ramach prac badawczych UJ/UJ CM

  • Prosimy o upewnienie się, że dysponujecie Państwo zgodą władz UJ / UJ CM na realizację swojego badania/projektu.
  • Zwracamy uwagę na konieczność precyzyjnego wskazania we wniosku źródła finansowania badania, która pozwoli na weryfikację/ustalenie Sponsora badania.