Formularz zgody na warunki OC

WZORY:

Poniżej znajdziecie Państwo propozycje dokumentów do wykorzystania. Proszę pamiętać, że są to wzory, które wymagają dostosowania do konkretnych warunków i potrzeb Państwa badania.

Formularz zgody na przyjęcie warunków OC dla Uczestnika PLIK wersja: 2.0, data: 2023-08-22
Formularz zgody na przyjęcie warunków OC dla Rodzica/Opiekuna PLIK wersja: 2.0, data: 2023-08-22

ZASTOSOWANIE:

  • W przypadku badania z udziałem osoby pełnoletniej stosuje się wersję dla Uczestnika
  • W przypadku badania z udziałem osoby małoletniej (poniżej 13 roku życia) stosuje się wersję dla Rodzica/Opiekuna
  • W przypadku badania z udziałem osoby małoletniej (powyżej 13 roku życia) niezbędne są dwa dokumenty – osobno dla Dziecka i dla Rodzica/Opiekuna

WYMAGANIA:

  • dokument przedstawiany Komisji powinien zostać opatrzony numerem wersji i datą