Biuro Komisji Bioetycznej UJ – kontakt

Obsługę Komisji Bioetycznej UJ prowadzi Biuro Komisji Bioetycznej, funkcjonujące w strukturze Działu Nauki UJ CM i działające w składzie:

 1. dr Aleksandra Mikołajczyk-Cichońska – kierownik Biura Komisji Bioetycznej
  – e-mail: aleksandra.mikolajczyk-cichonska@uj.edu.pl
  – tel.:  532 407 751, 12 433 27 95
  – pokój nr 028, parter
 2. mgr Joanna Sałówka
  – e-mail: joanna.plucinska@uj.edu.pl
  – tel.: 12 433 27 39
  – pok. nr 027, parter

  Adres: 31-066 Kraków, ul. Skawińska 8, pokój nr 027/028 (parter)
  Kontakt e-mailowy: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl

 

Obsługę polis OC dla eksperymentów medycznych (dla pracowników UJ CM) prowadzi:

 1. mgr inż. Ewelina Czerkas 
  – e-mail: ewelina.czerkas@uj.edu.pl; eksperymenty@cm-uj.krakow.pl
  – tel.:  695 605 482
  – pok. nr 027, parter
  – adres: 31-066 Kraków, ul. Skawińska 8

Kontakt:
Godziny pracy biura:           

 • poniedziałek – piątek 07:00-15:00
 • czwartek: dzień bez przyjmowania stron

Dni  konsultacyjne:

 • 22.01.2024 r.
 • 14.02.2024 r.
 • 14.03.2024 r.
 • 12.04.2024 r.
 • 15.05.2024 r.
 • 14.06.2024 r.

zachęcamy do telefonicznego umawiania konkretnej godziny 


Zadania Biura określone są przez Regulamin Organizacyjny UJ (Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego z późn. zm.) i obejmują:

 1. weryfikację dokumentacji składanej do Komisji pod względem wymogów formalnych;
 2. organizację i koordynowanie prawidłowego przebiegu posiedzeń Komisji;
 3. udział w posiedzeniach Komisji, protokołowanie ich przebiegu oraz przygotowanie projektów opinii i decyzji podejmowanych przez Komisję;
 4. stały kontakt z wnioskodawcami zewnętrznymi w zakresie komercyjnych badań klinicznych;
 5. współpracę z działami kompetencyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie finansowym;
 6. współpracę z instytucjami zewnętrznymi w zakresie opiniowanych projektów, w tym Odwoławczą Komisją Bioetyczną;
 7. przygotowanie umów cywilnoprawnych dla członków Komisji oraz recenzentów zewnętrznych;
 8. przygotowywanie aktów wewnętrznych regulujących organizację i pracę Komisji.