Komisja Bioetyczna UJ

Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego, powołana przez Rektora UJ na mocy:
Zarządzenia nr 40 Rektora UJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2023-2024
działa w składzie:

Przedstawiciele lekarzy specjalistów: 

 1. Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek (psychiatria) – Przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk (chirurgia stomatologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa)
 3. Prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka (choroby wewnętrzne, kardiologia)
 4. Prof. dr hab. n. med. Piotr Major (chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna)
 5. Dr hab. n. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ (pediatria, alergologia dziecięca)
 6. Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ (choroby wewnętrzne, kardiologia, hipertensjologia)
 7. Prof. dr hab. n. med. Szymon Skoczeń  (pediatria, onkologia i hematologia dziecięca, transplantologia kliniczna)
 8. Dr hab. n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz (ginekologia-położnictwo, uroginekologia)
 9. Dr n. med. Stefan Bednarz (choroby wewnętrzne) – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

 Przedstawiciele innych zawodów:

 1. Dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK (filozof) – Zastępca Przewodniczącej
 2. Dr hab. Tomasz Sroka (prawnik)
 3. Dr Jacek Prusak (duchowny, psycholog)
 4. Dr Łukasz Hońdo (farmaceuta)
 5. Mgr Maria Szymaczek (pielęgniarka)