Aktualności


Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (wrzesień 2023 r.)

Szanowni Państwo, udostępniliśmy zaktualizowane wersje następujących dokumentów: formularz wniosku formularz wniosku w wersji skróconej wzór protokołu wzór informacji dla uczestnika badania wzór świadomej zgody uczestnika badania wzór klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zgody uczestnika badania wzór oświadczenia o przyjęciu warunków OC Prosimy o korzystanie z nowych wzorów. Od 1 października 2023 r. wnioski muszą być składane wyłącznie na nowych formularzach. Biuro Komisji […]

Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (lipiec 2023 r.)

Nowe formularze zgłoszenia poprawki oraz sprawozdania – zachęcamy do pobierania wzorów.

Dni otwarte (konsultacje) Biura Komisji Bioetycznej UJ

Dni konsultacji przewidziano raz w okresie wakacyjnym w terminach 5 lipca (środa) oraz 23 sierpnia 2023 r. (środa).

Zakres kompetencji Komisji Bioetycznej UJ

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, Komisja Bioetyczna UJ opiniuje wyłącznie badania spełniające kryteria eksperymentu medycznego. Projekty badań niestanowiących eksperymentów medycznych powinny być kierowane do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM.

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ – lipiec 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 26 lipca 2023 roku. Ze względów natury organizacyjnej zastrzegamy, możliwość/konieczność wprowadzenia limitu liczby wniosków możliwych do rozpatrzenia podczas tego posiedzenia. w imieniu Komisji Bioetycznej UJ Biuro Komisji Bioetycznej UJ

Ważna informacja – funkcjonowanie Komisji Bioetycznej w nowych realiach prawnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz.U. 2023 poz. 218). Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. ws. szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. poz. 480), które utraciło moc z dniem […]

Organizacja pracy Biura Komisji Bioetycznej UJ – czwartki dniami bez stron

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w czwartki Biuro Komisji Bioetycznej UJ nie będzie przyjmować interesantów osobiście. Zapraszamy w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 7:30 do 15:30. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy i telefoniczny. Informujemy, że dokumenty do złożenia w Komisji można bezpiecznie zostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonej skrzynce przy drzwiach Biura. Z wyrazami szacunku Biuro Komisji Bioetycznej UJ

Regulamin pobierania tkanek i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych (Katedra Medycyny Sądowej UJ CM)

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązującym w UJ CM Regulaminie pobierania tkanek lub/i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych oraz na potrzeby prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk medycznych w trakcie przeprowadzanych sekcji sądowo–lekarskich w Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej UJ CM,  wprowadzonym Zarządzeniem nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 26 lipca 2019 roku. Biuro Komisji Bioetycznej

Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach (lipiec 2022 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej identyfikowanych przez nas błędów formalnych we wnioskach kierowanych do Komisji Bioetycznej UJ.

Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (lipiec 2022 r.)

Nowe formularze świadomych zgód – zachęcamy do pobierania wzorów.