Aktualności


Realizacja obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Szanowni Państwo, w związku z realizacją obowiązków wynikających z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1304 ze zm.), tj. działalnością związaną z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań małoletnich lub opieką nad nimi, Dział Nauki UJCM przystąpił do weryfikacji osób dopuszczonych […]

Uchwała Komisji Bioetycznej UJ w sprawie zasad przedłużenia prowadzenia eksperymentów medycznych

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, iż przedłużenie możliwości prowadzenia eksperymentu medycznego jest uwarunkowane przedłużeniem obowiązywania pozytywnej Opinii Komisji Bioetycznej UJ. Wniosek o przedłużenie możliwości prowadzenia badania składa się jak dotychczas, z wykorzystaniem druku Poprawki, jednak musi się to odbyć w terminie obowiązywania pozytywnej opinii KBUJ. Zgodnie z opinią prawną, odzwierciedloną w Uchwale 1/2024 KBUJ z dnia 17.04.2024 roku, upłynięcie terminu obowiązywania pozytywnej opinii KBUJ […]

Przeprowadzka Biura Komisji Bioetycznej UJ

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniach 28-29 lutego 2024  r. nastąpi przeprowadzka Biura Komisji Bioetycznej UJ do pokoju 027 (parter) ul. Skawińska 8. W związku z tym, w wyżej wymienionym terminie kontakt z pracownikami Biura Komisji Bioetycznej UJ będzie ograniczony. W sprawach pilnych proszę o kontakt pod numerem telefonu 695 605 482. Za wszelkie niedogodności przepraszamy. Biuro Komisji Bioetycznej UJ

Nowe zasady składania wniosków do Komisji Bioetycznej UJ w sprawie wyrażenia opinii o projektach eksperymentów medycznych

Szanowni Państwo,  zgodnie z Komunikatem nr 30 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 20 grudnia 2023 roku, uprzejmie informujemy, że od  dnia 1 stycznia 2024 r. zostanie uruchomiona aplikacja eKbet – elektroniczny system do składania wniosków do Komisji Bioetycznej UJ w sprawie wyrażenia opinii o projektach eksperymentów medycznych. Aplikacja do wypełniania wniosków dostępna będzie pod adresem: https://e-kbet.cmuj.krakow.pl/login.   Biuro Komisji Bioetycznej UJ

Nowy Regulamin Komisji Bioetycznej UJ oraz nowe opłaty za opinie wydane przez Komisję Bioetyczną

Szanowni Państwo,  uprzejmie informujemy, że z dniem 01.10.2023 r. obowiązują nowy Regulamin Komisji Bioetycznej UJ oraz nowe opłaty za opinie wydane przez Komisję Bioetyczną Uniwersytetu Jagiellońskiego

Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (wrzesień 2023 r.)

Szanowni Państwo, udostępniliśmy zaktualizowane wersje następujących dokumentów: formularz wniosku formularz wniosku w wersji skróconej wzór protokołu wzór informacji dla uczestnika badania wzór świadomej zgody uczestnika badania wzór klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz zgody uczestnika badania wzór oświadczenia o przyjęciu warunków OC Prosimy o korzystanie z nowych wzorów. Od 1 października 2023 r. wnioski muszą być składane wyłącznie na nowych formularzach. Biuro Komisji […]

Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (lipiec 2023 r.)

Nowe formularze zgłoszenia poprawki oraz sprawozdania – zachęcamy do pobierania wzorów.

Dni otwarte (konsultacje) Biura Komisji Bioetycznej UJ

Dni konsultacji przewidziano raz w okresie wakacyjnym w terminach 5 lipca (środa) oraz 23 sierpnia 2023 r. (środa).

Zakres kompetencji Komisji Bioetycznej UJ

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, Komisja Bioetyczna UJ opiniuje wyłącznie badania spełniające kryteria eksperymentu medycznego. Projekty badań niestanowiących eksperymentów medycznych powinny być kierowane do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM.

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ – lipiec 2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż w okresie wakacyjnym posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 26 lipca 2023 roku. Ze względów natury organizacyjnej zastrzegamy, możliwość/konieczność wprowadzenia limitu liczby wniosków możliwych do rozpatrzenia podczas tego posiedzenia. w imieniu Komisji Bioetycznej UJ Biuro Komisji Bioetycznej UJ