Terminy

Posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ odbywają się:

 • w formie stacjonarnej – w siedzibie Komisji przy ul. Skawińskiej 8
  lub
 • w formie online – za pośrednictwem MS Teams

W razie pilnej lub uzasadnionej potrzeby Przewodniczący może zwołać dodatkowe posiedzenie. Wnioski dotyczące eksperymentów leczniczych, prowadzonych w celu ratowania życia, są przyjmowane poza kolejnością i rozpatrywane w terminach zgodnych z potrzebami klinicznymi; w tego typu sytuacjach prosimy Badaczy o pilny kontakt z Biurem Komisji.


 • Termin najbliższego posiedzenia: 19 czerwca 2024 r. (środa) – w formie stacjonarnej


 • Termin składania wniosków, które mogą być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu:  22 maja 2024 r.  
 • Wstępne terminy kolejnych posiedzeń  (do potwierdzenia):
 • 17 lipca 2024 (posiedzenie online) – termin składania wniosków: 21 czerwca 2024 r.
 • 11 września 2024 (posiedzenie online) – termin składania wniosków: 16 sierpnia 2024 r.
 • 16 października 2024 (posiedzenie online) – termin składania wniosków: 20 września 2024 r. 
 • 20 listopada 2024 (posiedzenie online) – termin składania wniosków: 25 października 2024 r. 
 • 18 grudnia 2024 (posiedzenie stacjonarne) – termin składania wniosków: 22 listopada 2024 r.  

 • Termin rozpatrzenia wniosku: maks. 3 miesiące od daty otrzymania kompletnej dokumentacji

 • Termin uzyskania opinii: maks. 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku

Uwaga! Ważne informacje dla osób, którym zależy na pilnym otrzymaniu opinii Komisji:

 • Wnioski przyjmowane są w sposób ciągły i zgodnie z kolejnością zgłoszeń przypisywane do kolejnego/ych terminu/ów posiedzeń. 
 • Liczba wniosków możliwych do omówienia podczas posiedzenia jest ograniczona, dlatego w przypadku równoczesnego złożenia dużej liczby wniosków nie ma gwarancji rozpatrzenia wszystkich wniosków podczas najbliższego posiedzenia. Przypominamy, że Komisja ma 90 dni na rozpatrzenie Państwa wniosku.
 • Prosimy wszystkich Wnioskodawców o przemyślane planowanie badań i składanie wniosków z odpowiednim wyprzedzeniem oraz zadbanie o kompletność oraz wymagane aspekty formalne składanej dokumentacji. Pozwoli to na uniknięcie wezwania do poprawy, a w konsekwencji odroczenia oceny wniosku.