Sprawozdanie z badania

Przypominamy, że obowiązkiem badacza jest:

  • Składanie okresowych sprawozdań. Sprawozdanie należy składać w wersji papierowej do Biura KB UJ.
  • Złożenie raportu końcowego lub informacji o przedwczesnym zakończeniu badania.

Sprawozdanie częściowe/końcowe z realizacji eksperymentu medycznego