Zmiana osoby kierującej badaniem

W przypadku obowiązku zmiany kierownika badania (wymóg prowadzenia eksperymentu przez lekarza specjalistę) należy dopełnić poniższych formalności:

  1. Wypełnić druk poprawki – podpisuje go dotychczasowy  kierownik,
  2. Formularz wniosku – podpisuje go nowy kierownik,
  3. CV – nowego badacza,
  4. Oświadczenie o realizacji projektu w ramach prac badawczych – podpisuje nowy kierownik,
  5. Oświadczenie o przyjęciu funkcji kierownika – podpisuje nowy kierownik