Posiedzenia Komisji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. w formie zdalnej.

Do wnioskodawców, którzy mają wziąć udział w posiedzeniu zostaną  wysłane wiadomości e-mail.

Pełna dokumentacja powinna być złożona najpóźniej na 2 tygodnie przed datą planowanego posiedzenia Komisji –  do 10 czerwca 2020 r. (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ.

Wielkość fontu
Kontrast