Zakres kompetencji Komisji Bioetycznej UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Komunikatem nr 13 Pełnomocnika Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej z 27 kwietnia 2023 roku w sprawie: uzyskania zgód i opinii dotyczących prowadzenia badań z udziałem ludzi lub materiału biologicznego pochodzącego od ludzi, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Komisja Bioetyczna UJ opiniuje wyłącznie badania spełniające kryteria eksperymentu medycznego.

Projekty badań niestanowiących eksperymentów medycznych badacze Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum powinni kierować do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych UJ CM.

Badacze zobowiązani są do pozyskania wymaganej pozytywnej opinii dla prowadzonych przez siebie badań. Pracownicy UJ CM nie mogą występować o opinie do innych Komisji, niż wskazane powyżej.

Biuro Komisji Bioetycznej UJ


Powrót