Uchwała Komisji Bioetycznej UJ w sprawie zasad przedłużenia prowadzenia eksperymentów medycznych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż przedłużenie możliwości prowadzenia eksperymentu medycznego jest uwarunkowane przedłużeniem obowiązywania pozytywnej Opinii Komisji Bioetycznej UJ. Wniosek o przedłużenie możliwości prowadzenia badania składa się jak dotychczas, z wykorzystaniem druku Poprawki, jednak musi się to odbyć w terminie obowiązywania pozytywnej opinii KBUJ. Zgodnie z opinią prawną, odzwierciedloną w Uchwale 1/2024 KBUJ z dnia 17.04.2024 roku, upłynięcie terminu obowiązywania pozytywnej opinii KBUJ jest równoznaczne z zakończeniem badania, nie istnieje podstawa prawna umożliwiająca wznowienie prowadzenia badania. W takim przypadku Wnioskodawca winien ponownie złożyć wniosek do KBUJ o możliwość rozpoczęcia prowadzenia eksperymentu medycznego.

 

Biuro Komisji Bioetycznej UJ


Powrót