Aktualności


Ważna informacja – funkcjonowanie Komisji Bioetycznej w nowych realiach prawnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 3 lutego 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie komisji bioetycznej oraz Odwoławczej Komisji Bioetycznej (Dz.U. 2023 poz. 218). Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. ws. szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. poz. 480), które utraciło moc z dniem […]

Organizacja pracy Biura Komisji Bioetycznej UJ – czwartki dniami bez stron

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w czwartki Biuro Komisji Bioetycznej UJ nie będzie przyjmować interesantów osobiście. Zapraszamy w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 7:30 do 15:30. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mailowy i telefoniczny. Informujemy, że dokumenty do złożenia w Komisji można bezpiecznie zostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonej skrzynce przy drzwiach Biura. Z wyrazami szacunku Biuro Komisji Bioetycznej UJ

Regulamin pobierania tkanek i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych (Katedra Medycyny Sądowej UJ CM)

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązującym w UJ CM Regulaminie pobierania tkanek lub/i narządów ze zwłok ludzkich w celach naukowych oraz na potrzeby prowadzenia prac badawczych z zakresu nauk medycznych w trakcie przeprowadzanych sekcji sądowo–lekarskich w Pracowni Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Katedry Medycyny Sądowej UJ CM,  wprowadzonym Zarządzeniem nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 26 lipca 2019 roku. Biuro Komisji Bioetycznej

Najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach (lipiec 2022 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej identyfikowanych przez nas błędów formalnych we wnioskach kierowanych do Komisji Bioetycznej UJ.

Aktualizacja rekomendowanych wzorów dokumentów (lipiec 2022 r.)

Nowe formularze świadomych zgód – zachęcamy do pobierania wzorów.

Nowa umowa ramowa ubezpieczenia OC – eksperymenty medyczne (czerwiec 2022 r.)

W dniu 22 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z firmą ubezpieczeniową Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Składanie dokumentów poza godzinami pracy Biura

Możliwość przekazywania dokumentów za pomocą skrzynki – poza godzinami pracy Biura Komisji Bioetycznej.

Rekomendowane wzory dokumentów dostępne na stronie

Biuro Komisji Bioetycznej przygotowało do wykorzystania wzory dokumentów składanych do Komisji.

Umowa ramowa ubezpieczenia OC – eksperymenty medyczne (czerwiec 2021 r.)

W dniu 21 czerwca 2021 r. została podpisana umowa z firmą ubezpieczeniową Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,  w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty od 1 stycznia 2021 r. wprowadza zmiany w kluczowych kwestiach dotyczących prowadzenia eksperymentów medycznych. Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z informacjami o zmianach, co usprawni procedowanie składanych przez Państwa wniosków.