Opłaty

 

Opłaty za opinie Komisji Bioetycznej UJ: Kwota:
  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) jednoośrodkowego
  7 000 zł
  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) wieloośrodkowego
  7 000 zł
  • a za każdy kolejny ośrodek w badaniu  
  2 000 zł
  • za rozpatrzenie złożonej przez wnioskodawcę/sponsora poprawki dotyczącej wniosku sponsorowanego
  2 500 zł
  • za rozpatrzenie złożonego przez wnioskodawcę/sponsora wniosku o przedłużenie badania sponsorowanego
  2 500 zł
  • za wniosek dotyczący badań wykonywanych w ramach projektów naukowych, prac własnych, działalności statutowej, dotacji ze środków finansowych przeznaczonych na naukę m.in. w budżecie państwa oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, itp. – niemających charakteru komercyjnego

  bez opłat

  • poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji Bioetycznej UJ (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego
   bez opłat

 


  • Wnioskodawcy uiszczają opłatę na podstawie wystawionej przez Komisję Bioetyczną UJ noty księgowej zewnętrznej na wskazane konto.

Oświadczenie do wystawienia noty księgowej

  • Opłaty, o których mowa powyżej, wnioskodawca uiszcza przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.