Posiedzenia Komisji

Dodatkowy termin obrad Komisji Bioetycznej UJ – 27.09.2018

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wyjątkowo dużą ilość zgłoszonych projektów, uniemożliwiającą rozpatrzenie ich przez Komisję w dniu 20.09.2018 r., decyzją Przewodniczącego Komisji Bioetycznej UJ wyznaczono dodatkowy terminy obrad:   27.09.2018 r.

Przedmiotem obrad w tych dniach, będą wyłącznie projekty przyjęte  na posiedzenie planowane na  20.09.2018 r. Wnioskodawcy  zostaną poinformowani w formie pisemnej o terminie rozpatrzenia wniosku, którego są Kierownikiem.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga! Zmiana terminu posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że uległ zmianie termin posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ pierwotnie planowanego na dzień 21.09.2018 r.

Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski na to posiedzenie, zapraszamy w dniu 20 września 2018 r.

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w  sali 233,  ul. Grzegórzecka 20 (II piętro).

Pełna dokumentacja powinna być złożona w siedzibie Komisji Bioetycznej UJ najpóźniej na 2 tygodnie przed datą planowanego posiedzenia Komisji –  do 6 września 2018 r. (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ.

Dokumentacja niekompletna zostanie zwrócona do Badacza celem uzupełnienia braków.