Posiedzenia Komisji

Najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku Sali Senackiej,  ul. Św. Anny 12 (pok. 31, I piętro).

Pełna dokumentacja powinna być złożona w siedzibie Komisji Bioetycznej UJ najpóźniej na 2 tygodnie przed datą planowanego posiedzenia Komisji –  do 7 września 2018 r. (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ.

Dokumentacja niekompletna zostanie zwrócona do Badacza celem uzupełnienia braków.