Posiedzenia Komisji

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 19 września 2019 r.

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w  sali 233,  ul. Grzegórzecka 20 (II piętro).

Pełna dokumentacja powinna być złożona w siedzibie Komisji Bioetycznej UJ najpóźniej na 2 tygodnie przed datą planowanego posiedzenia Komisji –  do 05.09.2019 r. (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję).

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ.

Dokumentacja niekompletna zostanie zwrócona do Badacza celem uzupełnienia braków.