Kontakt

tel.:  12 433 27 39 (pok. 209), 12 433 27 43 (pok. 210)
e-mail: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl

 

Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ:

 
Kierownik Zespołu
mgr Izabela Mączałowska
 
mgr Joanna Sałówka
 
mgr Magdalena Łukasik