Badania Kliniczne

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego produktu leczniczego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego.


FORMULARZE:

Wniosek do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego
Wniosek o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym produktu leczniczego

 

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego wyrobu medycznego znajduje się w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.


FORMULARZE:

Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym wyrobu medycznego
Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym wyrobu medycznego