Badania Kliniczne

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego produktu leczniczego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego.

FORMULARZE:

Wniosek do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego

Wniosek o wydanie przez komisję bioetyczną opinii o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym produktu leczniczego

 

Wykaz wymaganych dokumentów dotyczących badania klinicznego wyrobu medycznego znajduje się w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

FORMULARZE:

Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznym wyrobu medycznego

Wniosek o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym wyrobu medycznego

 

Do wniosków dotyczących wieloośrodkowych badań klinicznych produktu leczniczego oraz wyrobu medycznego należy dodatkowo załączyć:

  • dane adresowe lokalnych komisji bioetycznych,
  • pakiety dla lokalnych komisji wraz z oświadczeniem dotyczącym poniesienia ewentualnych kosztów za czynności komisji lokalnej.