Aktualności


Szanowni Państwo,   Przypominamy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą miały zastosowanie zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym używane w badaniach formularze o ochronie danych osobowych od 25 maja muszą spełniać wymagania tego aktu prawnego […]